Quản trị kinh doanh

-16%

Thuật lãnh đạo trong khủng hoảng và biến động

Giá bìa:155.000 VNĐ

Giá bán:130.000 VNĐ

-13%

TƯ DUY ĐƠN GIẢN

Giá bìa:138.000 VNĐ

Giá bán:120.000 VNĐ

-13%

Truyền Thông Theo Phong Cách Win-Win

Giá bìa:139.000 VNĐ

Giá bán:120.000 VNĐ

-18%

Đam Mê Bí Quyết Tạo Thành Công

Giá bìa:76.000 VNĐ

Giá bán:62.000 VNĐ

-12%

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Thắng Lợi

Giá bìa:83.000 VNĐ

Giá bán:73.000 VNĐ

-15%

Bank 4.0 Giao dịch mọi nơi không chỉ là ngân hàng

Giá bìa:199.000 VNĐ

Giá bán:169.000 VNĐ

-13%

Siêu Năng Suất

Giá bìa:139.000 VNĐ

Giá bán:120.000 VNĐ

-16%

Dòng Tiền Gắn Liền Lợi Nhuận

Giá bìa:149.000 VNĐ

Giá bán:125.000 VNĐ

-15%

Lập kế hoạch kinh doanh trong 1 giờ

Giá bìa:65.000 VNĐ

Giá bán:55.000 VNĐ

-16%

Quản Trị Theo Phong Cách Cờ Vây

Giá bìa:83.000 VNĐ

Giá bán:69.000 VNĐ

-16%

Phương Thức Amazon

Giá bìa:228.000 VNĐ

Giá bán:190.000 VNĐ

-11%

Triết lý kinh doanh của Kyocera

Giá bìa:175.000 VNĐ

Giá bán:155.000 VNĐ

-10%

CHÍN SUY NGHĨ SAI LẦM VỀ CÔNG VIỆC

Giá bìa:150.000 VNĐ

Giá bán:135.000 VNĐ

-11%

An Toàn Tài Chính Trọn Đời

Giá bìa:68.000 VNĐ

Giá bán:60.000 VNĐ

-14%

Lãnh Đạo Thành Thạo Lợi Nhuận Tăng Cao

Giá bìa:68.000 VNĐ

Giá bán:58.000 VNĐ

-11%

CON ĐƯỜNG KHỞI NGHIỆP

Giá bìa:170.000 VNĐ

Giá bán:150.000 VNĐ

-10%

MỘT ĐỜI QUẢN TRỊ

Giá bìa:200.000 VNĐ

Giá bán:180.000 VNĐ

-20%

Lập Chiến Lược Kinh Doanh Tối Giản

Giá bìa:108.000 VNĐ

Giá bán:86.000 VNĐ

-10%

DỐC HẾT TRÁI TIM

Giá bìa:130.000 VNĐ

Giá bán:117.000 VNĐ

-16%

Tiền Lương Chưa Bao Giờ Là Tất Cả

Giá bìa:144.000 VNĐ

Giá bán:120.000 VNĐ

-20%

Bí Mật Tư Duy Triệu Phú

Giá bìa:92.000 VNĐ

Giá bán:73.000 VNĐ

-11%

Phong Cách Lãnh Đạo Châu Á

Giá bìa:179.000 VNĐ

Giá bán:159.000 VNĐ

-14%

Checklist Thông Minh Cho Mọi Dự Án

Giá bìa:129.000 VNĐ

Giá bán:110.000 VNĐ

-15%

Những thói quen đáng giá triệu đô la

Giá bìa:95.000 VNĐ

Giá bán:80.000 VNĐ

-10%

CÁCH SẾP NỮ LÃNH ĐẠO

Giá bìa:96.000 VNĐ

Giá bán:86.000 VNĐ

-16%

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Giá bìa:149.000 VNĐ

Giá bán:125.000 VNĐ

-12%

NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI

Giá bìa:162.000 VNĐ

Giá bán:142.000 VNĐ

-15%

Những Thách Thức Của Nhà Lãnh Đạo

Giá bìa:199.000 VNĐ

Giá bán:169.000 VNĐ

-14%

CHẠM ĐỂ "MỞ" NỀN KINH TẾ DI ĐỘNG

Giá bìa:140.000 VNĐ

Giá bán:120.000 VNĐ

-16%

SAI LẦM CHẾT NGƯỜI TRONG ĐẦU TƯ

Giá bìa:120.000 VNĐ

Giá bán:100.000 VNĐ

-14%

XÂY DỰNG NHÓM HIỆU QUẢ DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ BẬN RỘN

Giá bìa:99.000 VNĐ

Giá bán:85.000 VNĐ

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website