Phật giáo

-20%

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT

Giá bìa:75.000 VNĐ

Giá bán:60.000 VNĐ

Kinh chuyển pháp luân

Giá bìa:80.000 VNĐ

Giá bán:80.000 VNĐ

CHUYỆN PHIẾM THẦY TU

Giá bìa:165.000 VNĐ

Giá bán:165.000 VNĐ

-7%

Bộ phái Phật giáo và A Tỳ Đạt Ma

Giá bìa:135.000 VNĐ

Giá bán:125.000 VNĐ

-10%

Thiên thủ thiên nhãn Quán Âm Đà La Ni KInh

Giá bìa:110.000 VNĐ

Giá bán:99.000 VNĐ

Tịnh độ tông Nhật Bản

Giá bìa:43.000 VNĐ

Giá bán:43.000 VNĐ

-10%

Luận về pháp hoa kinh An lạc hạnh nghĩa

Giá bìa:175.000 VNĐ

Giá bán:156.000 VNĐ

-10%

10 ĐẠI ĐÊ TỬ PHẬT - bộ 8 tập

Giá bìa:229.000 VNĐ

Giá bán:205.000 VNĐ

-5%

Cuộc đời và những lời dạy của Đức Phật ( 2 tập )

Giá bìa:380.000 VNĐ

Giá bán:360.000 VNĐ

-20%

Theo dấu chân Phật (2 cuốn)

Giá bìa:164.000 VNĐ

Giá bán:131.000 VNĐ

Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma

Giá bìa:75.000 VNĐ

Giá bán:75.000 VNĐ

-10%

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phi Đài Tụng Giải

Giá bìa:65.000 VNĐ

Giá bán:58.500 VNĐ

-3%

Đại Phật Sử ( bộ 7 quyển )

Giá bìa:1.050.000 VNĐ

Giá bán:1.015.000 VNĐ

-5%

Hành Trình Tuệ Giác -Ajahn Chah

Giá bìa:60.000 VNĐ

Giá bán:57.000 VNĐ

ai mua xe rác

Giá bìa:35.000 VNĐ

Giá bán:35.000 VNĐ

-5%

Tứ phần Tỷ Kheo Ni Giới Bản chú giải - bộ 4 tập

Giá bìa:350.000 VNĐ

Giá bán:330.000 VNĐ

Thanh tịnh đạo ( bộ 2 tập )

Giá bìa:300.000 VNĐ

Giá bán:300.000 VNĐ

Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ

Giá bìa:125.000 VNĐ

Giá bán:125.000 VNĐ

-10%

Tây Tạng Sinh Tử kỳ Thư

Giá bìa:229.000 VNĐ

Giá bán:206.000 VNĐ

-20%

Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông

Giá bìa:300.000 VNĐ

Giá bán:240.000 VNĐ

-8%

lịch sử giáo lý Tịnh độ Trung quốc

Giá bìa:120.000 VNĐ

Giá bán:110.000 VNĐ

-6%

Lịch sử thiền tông Trung quốc

Giá bìa:160.000 VNĐ

Giá bán:150.000 VNĐ

-10%

Lược Giải Danh Nghĩa Luật Tứ Phần

Giá bìa:280.000 VNĐ

Giá bán:252.000 VNĐ

-8%

Thiền Lâm Bảo Huấn

Giá bìa:47.000 VNĐ

Giá bán:43.000 VNĐ

-9%

Kinh Thắng Man

Giá bìa:55.000 VNĐ

Giá bán:50.000 VNĐ

-10%

Biên niên sử Thiền tông việt nam

Giá bìa:180.000 VNĐ

Giá bán:162.000 VNĐ

Toàn tập chân nguyên Tuệ Đăng ( 3 tập )

Giá bìa:689.000 VNĐ

Giá bán:689.000 VNĐ

-20%

Tiểu sử Kinh Pháp Hoa

Giá bìa:140.000 VNĐ

Giá bán:112.000 VNĐ

-10%

giáo trình PALI ( trọn bộ )

Giá bìa:200.000 VNĐ

Giá bán:180.000 VNĐ

-10%

Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam ( 2 tập )

Giá bìa:290.000 VNĐ

Giá bán:261.000 VNĐ

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website