Pháp luật

-48%

Bình luận Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Giá bìa:310.000 VNĐ

Giá bán:160.000 VNĐ

-15%

Pháp Lý M&A Căn Bản

Giá bìa:139.000 VNĐ

Giá bán:118.000 VNĐ

-14%

25 Tình Huống Pháp Lý Đời Thường

Giá bìa:42.000 VNĐ

Giá bán:36.000 VNĐ

Pháp luật đại cương (Tác giả Lê minh Toàn)

Giá bìa:71.000 VNĐ

Giá bán:71.000 VNĐ

-5%

Bộ Luật Hình Sự

Giá bìa:43.000 VNĐ

Giá bán:40.800 VNĐ

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website