Nhân sự & việc làm

-11%

5 phương thức ghi nhận nỗ lực của nhân viên

Giá bìa:119.000 VNĐ

Giá bán:105.000 VNĐ

-10%

CÁCH NETFLIX XÂY DỰNG CON NGƯỜI

Giá bìa:80.000 VNĐ

Giá bán:72.000 VNĐ

-10%

KHÔNG ĐẾN MỘT

Giá bìa:110.000 VNĐ

Giá bán:99.000 VNĐ

-16%

Làm việc từ xa từ A đến Z

Giá bìa:179.000 VNĐ

Giá bán:150.000 VNĐ

-10%

NGHỀ THUYẾT PHỤC

Giá bìa:165.000 VNĐ

Giá bán:148.000 VNĐ

-22%

Kết Nối Bất Kì Ai

Giá bìa:88.000 VNĐ

Giá bán:68.000 VNĐ

-16%

Bản Đồ Tư Duy Dành Cho Sinh Viên Y Khoa

Giá bìa:149.000 VNĐ

Giá bán:125.000 VNĐ

-11%

VỠ LÒNG VỀ KINH DOANH - BUSINESS FOR BEGINNERS

Giá bìa:130.000 VNĐ

Giá bán:115.000 VNĐ

-16%

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ THÔNG MINH BẰNG DỮ LIỆU

Giá bìa:149.000 VNĐ

Giá bán:125.000 VNĐ

Bí mật của tăng trưởng

Giá bìa:109.000 VNĐ

Giá bán:109.000 VNĐ

-15%

FỈNH FỜ LŨ NGỐC – PHISHING FOR PHOOLS

Giá bìa:160.000 VNĐ

Giá bán:135.000 VNĐ

-10%

NÂNG TẦM DỊCH VỤ

Giá bìa:150.000 VNĐ

Giá bán:135.000 VNĐ

-13%

-15%

KẺ KHÔN ĐI LỐI KHÁC

Giá bìa:159.000 VNĐ

Giá bán:135.000 VNĐ

-14%

Kẻ Thù Của Ý Chí

Giá bìa:129.000 VNĐ

Giá bán:110.000 VNĐ

-16%

Khởi nghiệp từ khốn khó

Giá bìa:119.000 VNĐ

Giá bán:99.000 VNĐ

-17%

Khởi Nghiệp Từ Tiệm Nhỏ

Giá bìa:85.000 VNĐ

Giá bán:70.000 VNĐ

-14%

ĐÔ THỊ THÔNG MINH TƯƠNG LAI XÁN LẠN

Giá bìa:140.000 VNĐ

Giá bán:120.000 VNĐ

-18%

Nhảy Việc Hoàn Hảo

Giá bìa:122.000 VNĐ

Giá bán:100.000 VNĐ

-17%

IQ Trong Nghệ Thuật Thuyết Phục

Giá bìa:139.000 VNĐ

Giá bán:115.000 VNĐ

-19%

CẨM NANG MỞ NHÀ HÀNG

Giá bìa:199.000 VNĐ

Giá bán:160.000 VNĐ

-15%

Hôm Qua Là Nhân Viên Ngày Mai Phải Thăng Tiến

Giá bìa:95.000 VNĐ

Giá bán:80.000 VNĐ

-12%

KIMI RÄIKKÖNE - TAY ĐUA VÔ ĐỊCH F1

Giá bìa:160.000 VNĐ

Giá bán:140.000 VNĐ

Sức Mạnh Của Sự Tử Tế

Giá bìa:68.000 VNĐ

Giá bán:68.000 VNĐ

-18%

Trước Hết Hãy Lãnh Đạo Chính Mình

Giá bìa:98.000 VNĐ

Giá bán:80.000 VNĐ

-65%

10 Bài Thực Hành Khởi Nghiệp

Giá bìa:168.000 VNĐ

Giá bán:58.000 VNĐ

-18%

Nhân sự cốt cán

Giá bìa:159.000 VNĐ

Giá bán:130.000 VNĐ

-20%

Trở Thành Nhân Viên Không Thể Thay Thế

Giá bìa:109.000 VNĐ

Giá bán:87.000 VNĐ

-16%

Quản Trị Nhân Sự Đúng

Giá bìa:239.000 VNĐ

Giá bán:199.000 VNĐ

-11%

Dịch vụ hoàn hảo chuẩn Nhật

Giá bìa:85.000 VNĐ

Giá bán:75.000 VNĐ

-18%

Bí mật của người kể chuyện

Giá bìa:159.000 VNĐ

Giá bán:129.000 VNĐ

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website