Lịch sử triết học phương tây – tập 1: Từ triết học cổ đại đến triết học cổ điển Đức.

Lịch sử triết học phương tây – tập 1: Từ triết học cổ đại đến triết học cổ điển Đức.
 • Lịch sử triết học phương tây – tập 1: Từ triết học cổ đại đến triết học cổ điển Đức.

 • - Tác giả:Đinh Ngọc Thạch - Doãn Chính
 • - Nhà xuất bản:CHÍNH TRI QUOC GIA sự thật
 • - Số trang:1412
 • - Kích thước:16x24cm
 • - Năm xuất bản :2018
 • - Hình thức bìa :Bìa cứng
 • Trọng lượng:

  1.900 g

 • Giá bìa:

  465.000 đ

 • Giá bán:

  440.000 đ

.

Để không ngừng phát triển tư duy lý luận nhằm tránh những sai lầm lệch lạc trong xây dựng đất nước, phát triển xã hội và đóng góp vào cách mạng thế giới, phục vụ ngày càng tốt hơn cho thực tiễn phát triển xã hội, Đảng ta đặc biệt chú trọng đến công tác lý luận, tư tưởng.

Quán triệt tinh thần đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản bộ sách Lịch sử triết học phương Tây (02 tập). Tập 1 bao gồm lịch sử triết học phương Tây từ triết học cổ đại đến triết học cổ điển Đức và tập 2 bao gồm lịch sử triết học Mác-Lênin và triết học phương Tây hiện đại.

Trong tập 1 này, nội dung cuốn sách chia làm 5 phần.

 • Phần thứ nhất: Triết học phương Tây cổ đại
 • Phần thứ hai: Triết học trung cổ Tây Âu
 • Phần thứ ba: Triết học thời phục hưng – sự bắt đầu lịch sử cận đại
 • Phần thứ tư: Triết học Tây Âu thế kỷ XVII-XVIII
 • Phần thứ năm: Triết học cổ điển Đức

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website