Kinh Tụng Thường Dùng

-22%

Kinh nhật tụng ( Thích minh Thời )

Giá bìa:44.000 VNĐ

Giá bán:34.000 VNĐ

Kinh dược sư và sám pháp dược sư

Giá bìa:22.000 VNĐ

Giá bán:200.000 VNĐ

Kinh Hồng Danh Tam Thiên Phật

Giá bìa:18.000 VNĐ

Giá bán:18.000 VNĐ

-9%

Kinh Dược Sư(Tuệ Nhuận)

Giá bìa:16.000 VNĐ

Giá bán:14.500 VNĐ

-8%

Kinh Phổ Môn

Giá bìa:23.000 VNĐ

Giá bán:21.000 VNĐ

-18%

Kinh dược sư - Thích trí Quảng

Giá bìa:11.000 VNĐ

Giá bán:9.000 VNĐ

-20%

Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện ( bìa da cứng )

Giá bìa:50.000 VNĐ

Giá bán:40.000 VNĐ

-12%

Kinh nhật tụng - ( Thích đăng Quang )

Giá bìa:25.000 VNĐ

Giá bán:22.000 VNĐ

-20%

-7%

Từ Bi Thủy Sám Pháp

Giá bìa:26.000 VNĐ

Giá bán:24.000 VNĐ

-21%

Lương Hoàng Sám

Giá bìa:95.000 VNĐ

Giá bán:75.000 VNĐ

-16%

kinh nhật tụng ( ban nghi lễ )

Giá bìa:50.000 VNĐ

Giá bán:42.000 VNĐ

-14%

Kinh Kim Cang thọ mạng và Kinh Bát Dương

Giá bìa:14.000 VNĐ

Giá bán:12.000 VNĐ

-13%

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Giá bìa:98.000 VNĐ

Giá bán:85.000 VNĐ

-25%

Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư

Giá bìa:39.000 VNĐ

Giá bán:29.000 VNĐ

Nghi thức đại bi thập chú

Giá bìa:8.000 VNĐ

Giá bán:8.000 VNĐ

-20%

Kinh Dược sư (Thích huyền Dung )

Giá bìa:20.000 VNĐ

Giá bán:16.000 VNĐ

-17%

Kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện -( bìa mềm )

Giá bìa:35.000 VNĐ

Giá bán:29.000 VNĐ

-10%

Nghi Thức sám hối

Giá bìa:20.000 VNĐ

Giá bán:18.000 VNĐ

Niệm Phật Tông Yếu

Giá bìa:5.000 VNĐ

Giá bán:5.000 VNĐ

Kinh thiện ác nhân quả

Giá bìa:8.000 VNĐ

Giá bán:8.000 VNĐ

-18%

KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

Giá bìa:120.000 VNĐ

Giá bán:98.000 VNĐ

-10%

Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh Lễ Ngũ Bách Danh

Giá bìa:90.000 VNĐ

Giá bán:81.000 VNĐ

-16%

Kinh Ưu Bà Tắc Giới

Giá bìa:120.000 VNĐ

Giá bán:100.000 VNĐ

-10%

Kinh Chánh Pháp Sanghata

Giá bìa:50.000 VNĐ

Giá bán:45.000 VNĐ

Kinh Ngũ bách danh

Giá bìa:14.000 VNĐ

Giá bán:14.000 VNĐ

-4%

Kinh Vu Lan báo hiếu

Giá bìa:22.000 VNĐ

Giá bán:21.000 VNĐ

-6%

kinh niệm Phật Ba La Mật

Giá bìa:16.000 VNĐ

Giá bán:15.000 VNĐ

-14%

Kinh Nhân quả ba đời

Giá bìa:14.000 VNĐ

Giá bán:12.000 VNĐ

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website