Kinh Tụng Thường Dùng

-16%

Kinh Ngũ bách danh

Giá bìa:18.000 VNĐ

Giá bán:15.000 VNĐ

-9%

Kinh thiện ác nhân quả

Giá bìa:11.000 VNĐ

Giá bán:10.000 VNĐ

-17%

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Giá bìa:109.000 VNĐ

Giá bán:90.000 VNĐ

-10%

Địa mẫu chơn kinh

Giá bìa:20.000 VNĐ

Giá bán:18.000 VNĐ

-12%

Kinh Chánh Pháp Sanghata

Giá bìa:55.000 VNĐ

Giá bán:48.000 VNĐ

Kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên

Giá bìa:18.000 VNĐ

Giá bán:18.000 VNĐ

-10%

Hồi dương nhân quả và ngọc lịch minh kinh

Giá bìa:28.000 VNĐ

Giá bán:25.000 VNĐ

-18%

Kinh Vu Lan và Báo Hiếu

Giá bìa:11.000 VNĐ

Giá bán:9.000 VNĐ

-30%

-13%

Kinh dược sư - Thích trí Quảng

Giá bìa:15.000 VNĐ

Giá bán:13.000 VNĐ

-5%

Kinh Dược Sư(Tuệ Nhuận)

Giá bìa:18.000 VNĐ

Giá bán:17.000 VNĐ

-4%

Kinh nhật tụng ( ban nghi lễ )

Giá bìa:50.000 VNĐ

Giá bán:48.000 VNĐ

-10%

Kinh Tứ thập nhị chương ( Thích Hoàn Quan )

Giá bìa:100.000 VNĐ

Giá bán:90.000 VNĐ

-6%

Kinh Ưu Bà Tắc Giới

Giá bìa:160.000 VNĐ

Giá bán:150.000 VNĐ

-7%

Kinh nhật tụng - ( Thích đăng Quang )

Giá bìa:26.000 VNĐ

Giá bán:24.000 VNĐ

-9%

Mục Liên Sám Pháp

Giá bìa:22.000 VNĐ

Giá bán:20.000 VNĐ

-30%

Lương Hoàng Sám

Giá bìa:85.000 VNĐ

Giá bán:59.000 VNĐ

-13%

kinh A DI ĐÀ ( hòa thượng Thích trí Tịnh )

Giá bìa:23.000 VNĐ

Giá bán:20.000 VNĐ

-4%

Nghi Thức Tụng Niệm ( Khổ sách nhỏ )

Giá bìa:24.000 VNĐ

Giá bán:23.000 VNĐ

-14%

Kinh đại phương tiện Phật báo ân

Giá bìa:115.000 VNĐ

Giá bán:98.000 VNĐ

-4%

Từ Bi Thủy Sám Pháp

Giá bìa:25.000 VNĐ

Giá bán:24.000 VNĐ

-10%

KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

Giá bìa:120.000 VNĐ

Giá bán:108.000 VNĐ

-12%

Kinh Phổ Môn

Giá bìa:25.000 VNĐ

Giá bán:22.000 VNĐ

-10%

Tỳ kheo giới kinh

Giá bìa:20.000 VNĐ

Giá bán:18.000 VNĐ

-7%

Kinh Hồng Danh Tam Thiên Phật

Giá bìa:27.000 VNĐ

Giá bán:25.000 VNĐ

-10%

Kinh phạm võng Bồ Tát Giới

Giá bìa:20.000 VNĐ

Giá bán:18.000 VNĐ

-18%

Kinh nhật tụng ( Thích minh Thời )

Giá bìa:50.000 VNĐ

Giá bán:41.000 VNĐ

-4%

Kinh vô lượng thọ

Giá bìa:24.000 VNĐ

Giá bán:23.000 VNĐ

Kinh dược sư và sám pháp dược sư

Giá bìa:22.000 VNĐ

Giá bán:200.000 VNĐ

-20%

Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện ( bìa da cứng )

Giá bìa:50.000 VNĐ

Giá bán:40.000 VNĐ

-14%

Kinh Kim Cang thọ mạng và Kinh Bát Dương

Giá bìa:14.000 VNĐ

Giá bán:12.000 VNĐ

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website